עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
09:12  25.6.2024
סל ההזדמנויות שלי
תנאי שימוש
כללי

* targetb2b.com הינו פורטל אינטרנט דינמי החושף הזדמנויות, מוצרים, שירותים ופתרונות למגזר העסקי בארץ ובעולם.
* האתר מכיל ידיעות פרסומיות, מאמרי מומחים וסרטי וידאו עסקיים המתעדכנים  און ליין על ידי מערכת טרגט לעסקים.
* תכני הידיעות, המאמרים וקטעי הוידאו הינם באחריות מלאה של המפרסמים.
* התמונות המופיעות בפורטל המציגות את המוצרים והשירותים באתר הינן לצורך המחשה בלבד.
* הידיעות הכתובות בלשון זכר נכתבו מטעמי נוחיות גרידא ומיועדות לגברים ונשים כאחד.

זכויות יוצרים

* כל המידע המצוי באתר targetb2b.com לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, תמונות הם רכושם של טרגט לעסקים ו/או המפרסמים.
* המשתמש מתחייב לא להעתיק או לפרסם כל חלק מן המידע בין שהוא מודפס על נייר ובין שהוא ניתן כקובץ על אמצעים מגנטיים ללא הסכמה מפורשת של טרגט לעסקים.

אחריות

* פורטל targetb2b.com מוצע למשתמש כפי שהוא וטרגט לעסקים לא תשא בכל אחריות להתאמתו לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
* ידוע למשתמש שלמרות שטרגט לעסקים והמפרסמים פועלים להעברת מידע פרסומי אמין ומדויק, יתכן ויחולו טעויות או אי דיוקים במידע הפרסומי ו/או בדרך העברתו למשתמש. ט.ל.ח
* כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע פרסומי, מוצרים או דעות ועמדות המוצגים או מפורסמים באתר targetb2b.com או למקושרים אליו באמצעות כל לינק, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית
* טרגט לעסקים והמפרסמים לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המופיע בפורטל targetb2b.com ו/או בשיבוש המידע ו/או בהפסקת השירות מכל סיבה שהיא.
* טרגט לעסקים מסירה מעצמה כל אחריות לגבי כל התקשרות עסקית, נקודתית או מתמשכת, שתתבצע בין המשתמש לבין כל אחד מהמפרסמים באמצעות אתר targetb2b.com
* כל עסקה שתתבצע בעקבות מידע המפורסם ב-targetb2b.com או באמצעות קישור לאתר צד ג', אינה כוללת את טרגט לעסקים כצד בעניין בכל הקשור לאחריות לאספקת המוצר, לאחריות ולשרות הנגזרים מההסכם שייחתם בין בעלי ההזדמנויות למשתמש.

 
מדיניות הגנת הפרטיות

מערכת targetb2b תהיה רשאית להשתמש בפרטי ההרשמה של הנרשמים לפורטל targetb2b במקרים הבאים:
  • לצורך סקרי שביעות רצון ולשיפור השירותים והתכנים של של פורטל targetb2b
  • לצורך תחזוקת שירות, הודעות מיוחדות ועדכונים מטעם מערכת targetb2b
  • לצורך הצגת פרטי המשתמש בידיעות פרסומיות כפרטי מפרסם במסגרת ההסכם בין המפרסם למערכת targetb2b
  • לצורך מידע סטטיסטי עבור מערכת targetb2b ו/או צד ג' לרבות מפרסמים ובלבד שהמידע לא יזהה את המשתמש אישית.
במידה וההרשמה היא גם למבזק טרגט במייל, מערכת targetb2b תהיה רשאית להשתמש בפרטי ההרשמה בנוסף למקרים המצויינים לעיל גם:
  • על מנת ליידע את המשתמשים בדבר הזדמנויות, מוצרים, שירותים ופתרונות בעלי ערך מוסף באמצעות ניוזלטר מיילי של מערכת targetb2b מעת לעת
  • לצורך פרסומים של מוצרים או שירותים רלוונטיים הנמכרים ע"י מערכת targetb2b ו/או ע"י צד ג'
לכל בקשה בדבר הפסקה או עדכון קבלת מידע מפורטל targetb2b יוכל לפנות המשתמש למערכת באמצעות
מערכת targetb2b שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות של הפורטל בכל נקודת זמן.


שינויים

טרגט לעסקים שומרת לה את הזכות לעשות כל שינוי באתר, בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש.
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים [email protected] טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P