עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
18:38  26.9.2023
סל ההזדמנויות שלי
קורסים והשתלמויות
קורס ניהול מחלקת שכר (חשבות שכר מתקדמת) - מכללת מישלב
12/21/2014
תכלית הקורס להקנות כלים מקיפים ויסודיים למנהל מדור השכר, תוך הצגת מרחב התמרון של המעביד בתרחישים מגוונים ביחסי העבודה ומזעור החשיפה הארגונית. בד בבד, ייסקרו במסגרת הקורס נושאים מתקדמים ומגמות עדכניות במיסוי ובביטוח לאומי המשיקים לעבודת מדור השכר.

קורס ניהול מחלקת שכר (חשבות שכר מתקדמת) - מכללת מישלב
ניהול מחלקת השכר הינו תפקיד המחייב מקצועיות, רגישות ומיומנויות ניהוליות גבוהות בהיותו ציר מרכזי בייחסי הגומלין בין העובד למעביד.

תכלית הקורס להקנות כלים מקיפים ויסודיים למנהל מדור השכר, תוך הצגת מרחב התמרון של המעביד בתרחישים מגוונים ביחסי העבודה ומזעור החשיפה הארגונית. בד בבד, ייסקרו במסגרת הקורס נושאים מתקדמים ומגמות עדכניות במיסוי ובביטוח לאומי המשיקים לעבודת מדור השכר.

יום העיון מאושר ע"י לשכת רו"ח כתוכנית ההשתלמות שעל חשבי שכר מוסמכים לעבור מידי שנה.

מטרות הקורס:
להקנות ידע וכלים מעשיים לניהול מחלקת השכר בארגון לתרגל מיומנויות מקצועיות
להקנות סל חידושים מקצועים בתחומי דיני העבודה, הביטוח הלאומי ומסוי השכר
להקנות כלי ניתוח ובקרה לשכר באירגון הקניית כלים להכנת הארגון לביקורת מס הכנסה בתחום השכר

קהל היעד:
מנהלי מדור שכר, חשבי שכר (בפועל או בעלי הסמכה קודמת), מנהלי כוח אדם, מנהלי משאבי אנוש, סמנכ"לים ומנהלים בכירים הממונים על תחום השכר, יזמים ואנשי עסקים.
מאחר והקורס מיועד לבעלי ידע וניסיון מוקדם בחשבות שכר (ובמיוחד בדיני עבודה), ההשתתפות בקורס מותנית באישור מוקדם של מנהלת ביה"ס לחשבונאות.

מבין נושאי הלימוד:

1. "עשרת הדיברות" בדיני העבודה

סקירה פרטנית ועדכנית של עשרת כללי המפתח ביחסי העבודה והכרת מכלול השלכותיהם הארגוניות.

2. דגשים בקליטת עובד חדש

2.1 יישומי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)

2.2 עיקרים בחוזי עבודה אישיים וניתוח תבניות שונות של חוזי עבודה

2.3 הנחת אבני הבניין לנוהל קליטת עובד

2.4 הכרת מסמכים ארגוניים נלווים לקליטת עובד חדש (לרבות: שמירת קניין רוחני; מגבלות בשימוש בתשתיות המעביד; נספח רכב ועוד).

3. דגשים בפיטורי עובד קיים

2.1 הצגת מגבלות חוקיות והלכתיות לפיטורי עובד ומכלול השלכותיהם

2.2 עיקרים בחובת השימוע (הקודמת לפיטורים)

2.3 סקירה מתקדמת של יישומי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

2.4 בחינת היקף הזכות לפיצויי פיטורים

2.5 דגשים במעמד גמר חשבון וסיום התחשבנות עם העובד

2.6 כלים לניהול משברים ביחסי העבודה (תוך התמקדות בסכסוך כספי המתגלע עם העובד)

4. הגנת השכר

4.1 הכרת סוגיות מתקדמות ועדכניות ביישומי חוק הגנת השכר המהווה, הלכה למעשה, את "חלון הראווה" בעבודת מדור השכר.

4.2 לימוד מעמיק של היקף חובת פירוט תלוש השכר.

4.3 ניתוח ובדיקת מגוון תלושי שכר והבנת מכלול השלכותיהם הארגוניות.

5. השלכות המערכת הקיבוצית

5.1 הצגת עיקרים בחוק הסכמים קיבוציים

5.2 סקירת צווי הרחבה בולטים, ארציים וענפיים

5.3 בחינת היקף חובת ההתארגנות הקיבוצית ומכלול השלכותיה

5.4 דגשים בחוק יישוב סכסוכי עבודה

6. מרחב הזכות הניהולית

6.1 הצגת 200 אמצעים מרכזיים השזורים במסגרת דיני העבודה והמרכיבים את מרחב התמרון הארגוני של המעביד ביחסי העבודה.

6.2 הצגת יישומי חוק תובענות ייצוגיות ביחסי העבודה.

6.3 בחינת מכלול השלכות עקרון השוויון ביחסי העבודה (לרבות: יישומי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה; עיקי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד ועוד).

6.4 עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית והצגת הפסיקה הרלוונטית.

6.5 דגשי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין).

7. אכיפה מנהלית ופלילית ביחסי העבודה

7.1 סקירת מכלול האחריות המנהלית והפלילית בחוקי העבודה ובחינת מגוון הדרכים למזעורה.

7.2 הצגת מסכת המסמכים הנדרשים על-פי חוק מהמעביד (לרבות: מודעות סטטוטוריות; פנקסים; אישורים שונים ועוד).

8. עובדים "מיוחדים"

לימוד פרטני של מכלול הסדרי דיני העבודה הנוגעים למגזרי העובדים הבאים:

8.1 עבודת נשים

8.2 זכויות הורה עובד

8.3 עבודת נוער

8.4 חיילים משוחררים

9. מתכונות העסקה נוספות

בחינת מכלול ההסדרים וההשלכות העיקריות הנודעות להעסקת סוגי העובדים הבאים:

9.1 עובדי קבלן כוח אדם

9.2 עובדי קבלן משנה

9.3 עובדים זרים

9.4 עובדי "אזור" (יהודה ושומרון)

10. ביטוח פנסיוני לחשבי שכר

סקירה יסודית ומקיפה של מכלול הסוגיות הבאות:

10.1 סיכוני חיים כלכליים וענפי הביטוח הפנסיוני

10.2 רבדי ההגנה הפנסיונית

10.3 היקף חובת ההגנה הפנסיונית ביחסי העבודה

10.4 הכרת צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

10.5 בחינה יסודית של יחסי הגומלין בין הביטוח הפנסיוני לדיני העבודה (לרבות: השלכות תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים; אובדן כושר עבודה ועוד).

11.עדכוני מסוי השכר

11.1 עדכוני מיסוי השכר

11.2 פיתוח מדדים, סקרים וניתוחי שכר

12. חוק הביטוח לאומי

עדכונים בחוק הביטוח הלאומי

13. עקרונות בארגון וניהול

13.1 מושגי יסוד בניהול מחלקת השכר 13.2 פיתוח וניהול עבודת צוות

13.3 כלים לשיפור אפקטיביות תקשורית

13.4 התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה בניהול

13.5 תהליכי גישור ופישור לניהול מצבי קונפליקטים

סיכום, הדמייה ותרגול

שילוב מגוון תרחישים ואירועים מעשיים במסגרת הרצאות הקורס לשם המחשת תכני הלימוד והטמעתם (לרבות: מסמכים שכיחים ומגוונים ביחסי העבודה).

היקף ההשתלמות:
12 מפגשי בוקר 09:00-15:00
18מפגשי ערב 17:00-20:30
 הקורס ייתקיים במכללת מישלב, ויצמן 53, ת"א

לקבלת מידע נוסף או ייעוץ חינם צלצל 2028*

הדפסה שלחו לחבר חזרה למדור ראשי
פרטי החברה :
מכללת מישלב
אתר
www.mishlav.co.il
איש קשר
מחלקת מכירות
דואר אלקטרוני
meital@mishlav.co.il
טלפון
03-5262111
פקס
03-6914194
הזדמנויות נוספות של החברה -->
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים support@targetb2b.com טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P