עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
11:43  22.5.2022
סל ההזדמנויות שלי
מאמרי מומחים
"הרמת מסך" במסגרת הליכי הוצל"פ
עו"ד טל רכניץ
09/12/2009
במציאות הכלכלית הקשה, הרי שיותר ויותר אנשים וגופים עסקיים נקלעים לקשיים. שקים שאלו משכו או פסקי דין שניתנו כנגדם, לעיתים אינם ברי אכיפה, והנושים מוצאים את עצמם אוחזים בדף נייר, הא ותו לא.

אין זה סוד, כי בפי נושים רבים רווחת הדעה כי מדינת ישראל הינה "גן עדן לגנבים", שכן כל אדם יכול להקים ישות משפטית מוגבלת באמצעים (חברה בע"מ), ולאחר שזו כשלה בעסקיה, הינו יכול להפעיל את העסק או פעילות דומה באמצעות ישות משפטית חדשה, שלכאורה שונה מהישות המשפטית (אדם או תאגיד) שחייבת כסף, כשהנושה מוצא עצמו כ"מטפס על קיר חלק" ...

מעבר לעובדה שלמציאות כזו עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת לגבי הבסיס הכלכלי של הלכות המסחר הנהוגות במחוזותינו (אנשים לא יסכימו לקבל שיקים ...), מציאות זו הינה הרסנית גם בטווח הקצר מבחינה הנושה, באשר הוא יכול למצוא עצמו חיש מהר בתפקיד ה"חייב" עקב הבעיה התזרימית שעלולה להיווצר עקב אי הכיסוי של השקים שהוא אוחז ...

לא כל מצב כזה הינו אבוד מראש, ולא חייבים להרים ידיים.

באמצעות נקיטה בהליכי גבייה "אינטליגנטיים" ובנסיבות המתאימות, ניתן יהיה לבצע הליך של "הרמת מסך" אף בהליכי הוצאה לפועל.
קרי, נקיטה בהליכים נגד צד שלישי (מנהל או בעל מניות בחברה, או בכלל, חברה או ישות משפטית אחרת) ולחייבו לשלם את סכום החוב בו חב ה"חייב".
לעניין זה, לשכות ההוצאה לפועל, בגיבוי הלכה פסוקה, הופכות ליותר ויותר ידידותיות וליברליות לנושה.

כמובן, שאין המדובר בשער הפתוח לרווחה, אשר כל דיכפין יכול לעבור בו, אולם במקרים מסוימים הנתמכים בראיות מתאימות ובתצהיר, בהחלט ניתן יהיה לייחס חובות של פלוני לאלמוני.

במה דברים אמורים ?
אין כלל אצבע לפיו ניתן לגזור ולקבוע את הנסיבות המדויקות בהן תותר "הרמת המסך" במסגרת נקיטה בהליכי הוצאה לפועל ללא נקיטה בהליך מקדים בבית המשפט (דבר המאריך ומייקר את הדברים, ולעיתים אף מאיין את הכדאיות בכך ...), אולם ניתן לומר כי היה ויוכח כי האנשים (ה"רוח החיה") העומדים מאחורי שתי הישויות המשפטיות האמורות (ה"חייב" והצד השלישי) הינם זהים או בעלי קירבה משפחתית מספקת או קשרים אישיים קרובים, כאשר להתאגדות באמצעות ישות משפטית שונה (כחברה בע"מ למשל), אין רציונאל כלכלי אמיתי, למעט ניסיון להתחמק מנושים, הרי שלבקשה כאמור יש בסיס.

מאפיינים נוספים העלולים להצביע על כך ששתי הישויות המשפטיות (ה"חייב" ו"הצד השלישי") הינן למעשה "אותה גברת, בשינוי אדרת" וההבחנה ביניהם הינה מאולצת ומלאכותית, הינם (אך לא רק) כי המדובר בשתי ישויות הפועלות באותו תחום עיסוק, פועלות מאותה כתובת, נעשה שימוש באותם כלי רכב או ציוד, פרטי העסק זהים (מספרי טלפון ודואר אלקטרוני) וכיו"ב.

לאור האמור לעיל, אם הינך אוחז/ת בשיק (שטר) ו/או בפסק דין, שהינך סבור/ה כי אין בו מאום, מלבד אבן שאין לה הופכין לאור סיכויי הגבייה הנמוכים (שמא ייאמר, אפסיים), מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום, אשר יוכל לסייע לך בעניין, ולנתח בצורה אחראית ומקצועית את הסיכויים לגבות את החוב ולמקד את המאמצים בכיוון הנכון ...

עורך דין טל רכניץ הינו שותף במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין" העוסק בתחום המשפט המסחרי, קבלנות ונדל"ן  www.rk-law.co.il

רשימה זו המובאת לעיל הינה למידע כללי וראשוני בלבד ובשום מקרה אין לראות בה תחליף לייעוץ משפטי פרטני לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.
הדפסה שלחו לחבר חזרה למדור ראשי
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים support@targetb2b.com טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P