עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
19:35  21.7.2024
סל ההזדמנויות שלי
מאמרי מומחים
הגבלת חשבון בנק עסקי תנאים נדרשים והשלכות
טלי קסלר, עורכת דין
12/22/2009

בימים אלה כשהמיתון הולך ומתרגש על ענפים רבים בעולם העסקים.

מחד גיסא, משמעו של המיתון עבור חברות ועסקים רבים הינו קשיים בתזרים המזומנים.
הוצאות קבועות רבות לא ניתן לדחות (כגון משכורות, שכר דירה וכיו"ב), יתר ההוצאות ממשיכות להצטבר כסדרן אולם התקבולים מתעכבים ואינם מגיעים, כך שהולך ומצטבר פער תדיר בין עיתוי ההוצאות לעיתוי ההכנסות.

מאידך גיסא, משמעו של המיתון הינו הקשחה והכבדה של הדרישות והתנאים מצד המערכת הבנקאית. הבנק הבודק כל העת מחדש את הביטחונות, עלול להחליט שהם אינם מספקים, עלול להקטין את מסגרת האשראי או לבטלה, ובוודאי עלול להערים קשיים על בקשות להלוואות חדשות ונוספות או להגדלה של מסגרת האשראי.

אחת התוצאות של המצב המתואר לעיל, היא חזרתם של שיקים בחשבון הבנק העסקי,  בתקופת הביניים שמיד לאחר צמצום מסגרת האשראי או לחילופין כתוצאה מקושי של החברה או העסק להתאים עצמם למצב התזרימי החדש שנוצר.

חזרתם של שיקים בחשבון הבנק העסקי יכולה להוות מכת מוות לעסק או לחברה וזאת בשל מספר סיבות:

ראשית, עבור עסקים וחברות הפועלים בענף שבו כל הגורמים – הלקוחות והספקים מכירים זה את זה – השמועה אודות שיקים חוזרים והיקלעות העסק לקשיים (בין שמקורה בספק שקיבל שיק שחזר ובין שמקורה במאגרי המידע העסקי) תתפשט כאש בשדה קוצים ותפגע קשות במוניטין שנבנה במשך שנים בעמל רב.

שנית, אם החברה או העסק לא יצליחו להביא לפתרון הבעיה במהירות הם יימצאו תוך זמן קצר מאוד בסיכון של הגבלת חשבון הבנק אשר לו משמעויות קשות ביחס ליכולתם להמשיך ולפעול.

מתי יוגבל חשבון הבנק?
* על פי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א 1981, אם חזרו בחשבון הבנק 10 שיקים תוך תקופה של 12 חודשים – יביא הדבר להגבלה של חשבון הבנק וכל בעליו (במקרה שיש יותר מבעלים אחד) יהיו לקוחות מוגבלים. הבנק מחויב לדווח על ההגבלה לבנק ישראל והיא חלה הן בבנק שבו חזרו השיקים והן בבנקים אחרים.
*
הגבלה של חשבון הבנק והגבלת הלקוח על משמעויותיה הינה למשך שנה.

מהן המשמעויות של לקוח מוגבל / חשבון בנק מוגבל?
* לקוח מוגבל אינו יכול לפתוח חשבונות שיקים בבנק שבו חזרו השיקים או בבנק אחר.
*
לא ניתן למשוך שיקים מחשבון מוגבל. אולם, אין בעיה להמשיך ולמשוך שיקים מחשבונות אחרים של הלקוח שלא הוגבלו.
בנסיבות אלה, מומלץ ללקוח שיודע שחשבונו עלול להיות מוגבל למהר ולפתוח חשבון בנק נוסף, לפני הגבלת החשבון על מנת שיוכל להמשיך ולפעול באמצעותו במקרה וחשבונו יוגבל. אם הלקוח לא יעשה זאת לפני ההגבלה, הוא לא יוכל לעשות זאת לאחר ההגבלה.
* בנק ישראל מפרסם לציבור הרחב את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו מתנהל החשבון ותאריך סיום ההגבלה.

מתי הופך בעל החשבון ללקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (לקוח מוגבל חמור)?
על פי החוק, לקוח מוגבל יהפוך ללקוח מוגבל חמור באחד משני המקרים הבאים:
* מדובר בלקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל או
* שמדובר במי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל פעם שנייה תוך 3 שנים מהמועד שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
* ההגבלה של לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (לקוח מוגבל חמור) הינה למשך שנתיים.

מהן המשמעויות של הגבלה מסוג לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (לקוח מוגבל חמור)?
* לקוח מוגבל חמור אינו יכול לפתוח חשבונות שיקים בבנק שבו חזרו השיקים או בבנק אחר.
* כמו כן, לקוח מוגבל חמור לא יכול למשוך שיקים בשום חשבון בנק.
* בנק ישראל מפרסם לציבור הרחב את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים בציון פרטי הזיהוי ואת תאריך סיום ההגבלה.

אמנם בתקופת ההגבלה לא ניתן למשוך כספים מהחשבון באמצעות שיקים אולם, אין בעיה להמשיך ולמשוך כסף מהחשבון בדרכים אחרות – משיכת מזומן, כרטיסי אשראי, הוראות קבע וכיו"ב – בהתאם להסכמים בין הבנק והלקוח.

יצוין כי הבנקים אינם נוטים להפעיל שיקול דעת בבדיקת הנסיבות שהביאו להגבלה אלא מגבילים את החשבון ברגע שמתקיימים התנאים המפורטים לעיל.

הבנק מחויב לשלוח לבעלי החשבון הודעה לאחר שחזרו בחשבון 5 שיקים מחוסר כיסוי. הבנק מחויב לשלוח הודעה נוספת לבעלי החשבון על הגבלת החשבון לאחר שלא כובדו בחשבון 10 שיקים מחוסר כיסוי.
אי קבלת ההודעות מהבנק לא תשמש כטענת הגנה כך שאין טעם להתעלם מההודעות ולא לקבלן.

מומלץ מאוד לגשת לעורך דין המתמחה בתחום מיד עם קבלת ההודעה על כך שחזרו בחשבון 5 שיקים מחוסר כיסוי ולהתייעץ כיצד להמשיך ולהתנהל בחשבון ומול הבנק.
גם אם לא התקבלה ההודעה אולם הלקוח יודע כי חזרו בחשבונו 5 שיקים מחוסר כיסוי או יותר – מוטב שיקדים תרופה למכה וייגש לעורך דין להתייעצות.
עצה טובה מעורך דין בשלב הזה יכולה לחסוך ללקוח כסף, סיכון לפגיעה אנושה בעסק או בחברה והליכים יקרים ומיותרים בהמשך.

במאמר נוסף בנושא אתייחס לרשימת המקרים בהם ניתן לערער על הגבלת החשבון ולבטלה ולאופן שבו יש לעשות זאת.

הערה:
רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

עו"ד טלי קסלר הינה שותפה במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין" העוסק בתחום המשפט המסחרי, קבלנות ונדל"ן  www.rk-law.co.il

אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.הדפסה שלחו לחבר חזרה למדור ראשי
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים [email protected] טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P