עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
08:32  7.6.2023
סל ההזדמנויות שלי
מאמרי מומחים
היתרונות בקבלת מעמד של מפעל מאושר
דותן כהן, עורך דין
5/11/2023

הדין המשפטי החל על עובדים ממדינות זרות מתחלק למספר קטגוריות, וההבדל המהותי נוגע למומחיות העובדים – בעוד יש הבדל בין עובדים זוטרים המגיעים ארצה לביצוע תפקידים הנחוצים בשוק, לעומת מומחים המוזמנים ארצה לביצוע עבודות הדורשות מומחיות וידע שאינו בנחלת הכלל. תת קטגוריה נוספת בתחום המומחים המוזמנים ארצה, הינם מומחים מאושרים – קרי מומחים שמוזמנים ארצה לעבוד במפעל מאושר. להלן נביא בפניכם סקירה קצרה של מפעל מאושר, ולעניינינו מומחים מאושרים המוזמנים לעבודה במפעל מאושר. כמו כן, נבחן את ההטבות הניתנות מתוקף מעמד מומחה מאושר והכדאיות למומחה מבחינת מיסוי.

 מפעל מאושר פועל מכוח החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט -1959 (להלן: "החוק"), ונוצר בכדי לעודד הקמה הרחבה והשקעה של מפעלים תעשייתים, תיירותיים.  בכדי לעודד מפעלים כגון דא, מרכז ההשקעות פועל מכוח החוק באמצעות שני מסלולי הטבות:

א.      מסלול מענקים למפעלים מאושרים.

ב.      מסלול הטבות מיסוי.

 בפועל, מרכז ההשקעות הוקם בכדי לקדם ולקיים את מטרת החוק, ולשם כך, המרכז בוחן בקשות לקבלת מעמד מפעל מאושר על ידי חברות שונות. כחלק משיקול הדעת הנ"ל, על החברות לשקול:

-          כדאיות למשק הלאומי;

-          יכולת להתחרות בשווקים בינלאומיים;

-          שימוש בטכנולוגיות חדשניות;

-          יצירת מקומות תעסוקה נוספים;

-          ערך מוסף;

-          פתרון נאות לצרכים הכלכליים של ישראל;

 לא רק זאת, אלא על מפעלים הפוטנציאלים להציג תוכנית השקעה העומדת בתנאי הסף להלן:  

  1. הקמת מפעל תעשייתי אשר עיקר פעילותו הינה פעילות יצרנית ישירה.
  2. הקמת מפעל באזור פיתוח א'

א.      אחוזי מכירות - 25% אחוז או יותר מכלל הכנסות המפעל בשנת המס הינם מיצוא לשוק המונה לפחות 12 מיליון תושבים או לחילופין שסך המכירות לשוק מסוים לא יעלה על 75% מכלל ההכנסות.

 בהתאם לאמור, מרכז ההשקעות בוחן כל בקשה לגופה, ומקבל החלטות בהתאם לשיקולים המנחים לעיל. כמובן, כל חברה מטרתה לקבל מעמד של מפעל מאושר וזאת לאור ההטבות הניתנות למפעל מכוח החוק. כפי שצוין כבר קודם לכן, ההטבות ניתנות בשני מסלולים, האחד מסלול מענקים והשני מסלול הטבות מס. להלן תמצית ההטבות הניתנות למפעל מאושר:

 מסלול מענקים

מסלול זה מאפשר קבלת מענקים בהתאם לגובה ההשקעה ברכוש הקבוע, כפי שצוין בתוכנית ההשקעות שנבחנה ואושרה על יד מרכז ההשקעות. להלן פירוט גובה המענקים הניתנים על פי אזור:

 

 

אזור א'

תעשייה ומבנים תעשייתים

20%

 מסלול הטבות / פטור ממס חברות

 מסלול נוסף בו ניתן לבחור הינו מסלול הטבות מיסויות, המעניקות הקלות מס לחברות שקיבלו אישור של מפעל מאושר. בעוד בעבר הוצע מסלול הטבות מס שכלל פטור ממס חברות למספר שנים בהתאם למיקום המפעל, כיום מוצע מס חברות בשיעור מופחת. להלן תמצית ההטבות הניתנות:

 

 

שנים

אזור א'

אזור ב'

אזור אחר

מס חברות

2011-2012

10%

15%

15%

 

2013-2014

7%

12.5%

12.5%

 

2015 ואילך

6%

12%

12%

מס דיבידנד

אחיד

15%

15%

15%

 יש לציין כי מסלול ההטבות עודו עומד לאזורי פיתוח ב', ואזורים אחרים בארץ, להבדיל ממסלול המענקים אשר עומד לאזורי פיתוח א' בלבד.  יחד עם זאת, בעוד בעבר היה על החברה לבחור בין המסלולים, כיום, המפעל המאושר יכול להינות משני המסלולים.

 הגדרת מומחה מאושר

לאחר קבלת אישור סטטוס של מפעל מאושר, קיים מסלול להזמנת מומחים תושבי חוץ, על פי סעיף סעיף 50 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, לעבוד במפעל כמומחה בכדי לסייע ולהגשים את מטרות החוק. יש לציין כי המסלול הנ"ל מיועד למומחים שימצאו כי הינם חיונים להקמה ו/או הרחבה של המפעל המאושר כגון בתחומים של קידום ופיתוח קווי יצור חדשניים בעלי יסוד חדשניים עבור התעשייה בישראל. התפקידים של מומחים מאושרים אינם מיועדים לתפקידי אדמניסיטרציה וניהול (מלבד מפעל תיירותי), או תפקידי מחקר ופיתוח.

הזמנת מומחים מאושרים תורם הן לחברה והן למומחה, שכן התהליך מקצר מציאת ו/או הכשרת מומחה מתאים בישראל, ומבחינת העובד מומחה מקבל הטבות מיסויות. למעשה, המומחה זכאי להטבות מס למשך 3 שנים כך ששיעור המס לא יעלה על 25% בהתאם לתיקרת שכר המוגדרת על פי מרכז ההשקעות. כמו כן, ניתן להאריך את הסטוס, ופועל יוצא מכך את ההטבות המיסויות, למשך 5 שנים נוספות.

בכדי לקבל אישור על הזמנת מומחה כמומחה מאושר, יש להגיש בקשה למרכז ההשקעות, מנומקת וכוללת מסמכים כנדרש, המוכיחים את חיוניותו ונחיצותו של המומחה הנ"ל להרחבת המפעל המאושר. הבקשה נבדקת על ידי מרכז ההשקעות, וקבלת אישור/דחיה עשויה להארך מספר שבועות.

 לסיכום, קבלת מעמד כמפעל מאושר, ובאם נדרש הזמנת מומחים מאושרים, הינו הליך מבורך לעידוד ההשקעות בישראל ופיתוח התעשיה. אומנם ההליך כרוך בפרוצדורות אשר לעיתים לוקחות זמן, אך באם הבקשה מאושרת המענקים והטבות המס בהחלט מצדיקים את ההשקעה.

הדפסה שלחו לחבר חזרה למדור ראשי
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים support@targetb2b.com טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P