עזרה כניסה
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
19:40  26.9.2023
סל ההזדמנויות שלי
מאמרי מומחים
בדיקות שחשוב לקיים לפני רכישת חברה או פעילות עסקית
טלי קסלר, עורכת דין
4/13/2010
ימים אלה של סוף המיתון הנם סוף דרכם של עסקים מסוימים, אולם עבור אחרים, בעיקר אלה אשר צברו בשנים האחרונות מזומנים ונהנים גם היום מתזרים מזומנים חיובי, אלו ימים של חיפוש ואיתור הזדמנויות עסקיות, בין אם אלה בתחום הפעילות והעיסוק של עסק קיים או משיקים לו ובין אם אלה בתחום אחר לגמרי.
אולם, לפני קבלת ההחלטה בדבר רכישת חברה או פעילות העסקית "במחיר מציאה" חשוב לבצע בדיקת נאותות משפטית, המכונה בעגה המקצועית "Due Diligence". זו נועדה לבדוק את כל ההיבטים המשפטיים הנוגעים לחברה הנרכשת ולפעילותה העסקית, אשר עשויים או עלולים להשפיע על הרוכש ולפיכך חשוב לברר אותם מראש ולא בדיעבד.
בין היתר, הסוגיות העומדות על הפרק, אשר חשוב לבדוק אותן מבעוד מועד הן:

בדיקה של החברה (שעומדת למכירה) ויחסיה עם בעלי מניותיה – מי הם בעלי המניות? מהם ההסכמים ביניהם? האם יש התחייבויות כלשהן של החברה כלפי בעלי מניותיה או בין בעלי המניות אשר חשוב לדעת מראש?

בדיקה של הפעילות העסקית (שעומדת למכירה) – מי הם הלקוחות המשמעותיים של החברה? האם יש עמם הסכם בכתב? האם ידוע על כך שמי מהם עלול להפסיק את פעילותו עם החברה? מי הם הספקים המשמעותיים של החברה? האם החברה תלויה במי מהם?

בדיקת נכסי החברה (שעומדת למכירה) – האם התמורה בגין הנכסים שולמה במלואה? האם הנכסים משועבדים? האם הם רשומים כמו שצריך על שם החברה? האם יש לצד ג' כלשהו טענות ביחס לנכסים של החברה? אם לחברה יש קניין רוחני כלשהו (כגון פטנט, סימן מסחר וכיו"ב) האם זכויותיה רשומות כמו שצריך?

התחייבויות החברה כלפי עובדים – מי הם העובדים שהחברה מעסיקה? האם החברה חתמה על הסכמי עבודה מול עובדים אלה? כמה זמן הם מועסקים על ידי החברה ובאילו תנאים? האם החברה שילמה את כל ההפרשות הסוציאליות הנדרשות בגין עובדים אלה? מה הן התחייבויות החברה בגין עובדים אלה?

התחייבויות של החברה כלפי צדדים שלישיים – האם החברה חייבת כסף לבנק? לספקים כלשהם? לצדדים שלישיים כלשהם? האם החברה העמידה כתבי ערבות / שטרי חוב / שיק בטחון וכיו"ב בגין התחייבויות שלה כלפי צד שלישי כלשהו? איזה פוליסות ביטוח מחזיקה החברה והאם שולמו בגינן מלוא הפרמיות? מה מצב שומות המס של החברה? האם היא חייבת כסף לאיזה מרשויות המס?

הליכים משפטיים שהחברה מנהלת - האם החברה מנהלת תביעות (כנתבעת או כתובעת) ומה הסטאטוס שלהן? האם החברה יודעת על הליכים משפטיים שעלולים להינקט כנגדה בשל אירוע שאירע בעבר או בהווה? האם החברה מחזיקה בכל הרישיונות הנדרשים? האם יש לחברה הליכים כלשהם מול הרשויות בענייני רישוי או היתרים?
כמובן שהבדיקה משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לתחום העיסוק והפעילות העסקית של החברה שעומדת למכירה ולמבנה העסקי והמשפטי של הפעילות שלה. בהקשר זה, חשוב לבצע בדיקה זו באמצעות עורך דין מיומן ובקיא בתחום המסחרי, שידע אילו מסמכים לבקש וכיצד לבצע את הבדיקה בצורה יסודית ומקיפה.

המבנה הספציפי של העיסקה (האם כדאי לקנות את מניות החברה או לחילופין לרכוש רק את הפעילות העסקית) מושפע גם משיקולי מס וגם מהיבטים משפטיים נוספים, ולפני קבלת החלטה בעניין כדאי להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום ועם רואה חשבון.
בהקשר זה יצוין כי גם אם יוחלט בסופו של דבר לרכוש את הפעילות העסקית בלבד (להבדיל מרכישת החברה), יש הכרח לבצע את מרבית הבדיקות המפורטות לעיל, שכן יש לממצאים משמעות לגבי טענות עתידיות אפשריות של צדדים שלישיים ביחס לרוכש הפעילות.

עורכת דין טלי קסלר הינה שותפה במשרד "רכניץ, קסלר ושות' עורכי דין" העוסק בתחום המשפט המסחרי, קבלנות ונדל"ן  www.rk-law.co.il
אין לעשות שימוש להפיץ ו/או לשכפל ו/או לצלם מסמך זה ו/או חלקו ללא אישור.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.
הדפסה שלחו לחבר חזרה למדור ראשי
לכל שאלה או בעיה נא לפנות למערכת טרגט לעסקים support@targetb2b.com טלפון   1800-360-300
ראשי | אודות targetb2b | סל ההזדמנויות שלי | מבזק טרגט | החשבון שלי | הוסיפו הזדמנות | הוסיפו מאמר | עזרה | תנאי שימוש
כל הזכויות שמורות לטרגט לעסקים ©    developed by ADCD , supported by Proga.co.il    Design: studio Tania P